Spotkanie noworoczne w Peitz

Później niż zwykle, bo dopiero 2 marca br., w mieście partnerskim Peitz odbyła się uroczystość  związana z podsumowaniem starego roku 2017 i rozpoczęciem nowego 2018. Na zaproszenie władz do zaprzyjaźnionego z nami łużyckiego miasta (nazwa serbołużycka to Picnjo) udała się delegacja z Kostrzyna: wiceburmistrz Zbigniew Biedulski, przewodniczący RM Marek Tatarewicz oraz pracownik naszego muzeum Zbigniew Piotrowski.

Oprócz twierdzy i jej budowniczego margrabiego Jana z Kostrzyna łączą nas również współczesne więzy, jak realizacja wspólnych projektów, obustronne uczestnictwo w imprezach i spotkaniach (z udziałem mieszkańców). Wymieńmy choćby ubiegłoroczną wycieczkę do Peitz na święto odłowu karpia zorganizowaną w październiku przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn, w której uczestniczyło prawie 50 osób. Po powitaniu zaproszonych gości burmistrz Peitz Jörg Krakow przedstawił osiągnięcia z roku 2017 i plany na rok 2018. Burmistrz mógł pochwalić się odnowionym budynkiem straży pożarnej, drugim boiskiem sportowym czy odrestaurowaniem terenów przy cytadeli. W planach na rok 2018 przewidziano wiele inwestycji, w tym odrestaurowanie budynku starej mleczarni oraz zorganizowanie w dniach 10-12.08. kończącego się paradą tradycyjnego Święta Rybaka (Fischerfest). Omawiane były naturalnie nie tylko sukcesy, ale też problemy miasta Peitz. Najważniejszym z nich jest planowane wygaszanie energetyki węglowej. W pobliskiej elektrowni Jänschwalde zatrudnionych jest ponad 8000 osób z Peitz i regionu, którym zagraża utrata miejsc pracy. Spotkanie zakończone zostało poczęstunkiem i rozmowami, podczas których nasi przedstawiciele zaprosili delegację i mieszkańców miasta Peitz na nasze imprezy: „Kostrzyn na fali”, „Przystanek Woodstock” i „XIX Dni Twierdzy”.