Pomnik z Drzewic trafił na Stare Miasto

Po wojnach zjednoczeniowych Niemiec 1864-1871 w całym kraju wzniesiono setki pomników upamiętniających poległych w czasie walk żołnierzy. W Kostrzynie szczególną czcią otoczono walczące w wojnach zjednoczeniowych jednostki kostrzyńskiego garnizonu. By upamiętnić ich wysiłek oraz całych Niemiec, w samym centrum ówczesnego Kostrzyna, na staromiejskim rynku, wystawiono odpowiedni obiekt. Podobne pomniki stanęły w Szumiłowie i Drzewicach (obecnie dzielnice Kostrzyna).

Po pomniku na Starym Mieście pozostał uszkodzony fundament, po pomniku w Szumiłowie nie ma śladu. W Drzewicach pomnik został ustawiony na placu przed kościołem. Zaaranżowano dla pomnika specjalne niewielkie ziemne podwyższenie. Pomnik został ogrodzony metalowym płotem, a w jego narożnikach zostały posadzone dęby będące uniwersalnym symbolem męstwa. Dęby te rosną do dziś. Obelisk stał do lat sześćdziesiątych, wówczas został rozebrany, a jego kamienne elementy znalazły się przy ruinie kościoła (skrzyżowanie ulicy Asfaltowej i Kościelnej). W kwietniu br. Muzeum Twierdzy Kostrzyn przeprowadziło prace sondażowe w miejscu usytuowania pomnika. Stwierdzono pod warstwą trawy mocno zdekompletowany ceglany cokół na fundamencie. W dyskusji internetowej na naszym profilu na FB zdecydowana większość opowiedziała się za ustawieniem fragmentów pomnika na zachowanym fundamencie, choć były też głosy przeciwne. Z tematem zapoznaliśmy też władze miasta: burmistrza i Radę Miasta. Propozycja ustawienia elementów obelisku na dawnym miejscu została zaopiniowana negatywnie. W związku z tym przetransportowaliśmy w dniu 11 sierpnia pomnik na Stare Miasto i ustawiliśmy na rynku, na fundamentach pomnika, który został usunięty po wojnie, a który ustawiony był dla upamiętnienia poległych w czasie wojen zjednoczeniowych. Miał on zatem prawie identyczny wydźwięk, jak pomnik z Drzewic. Pomnik jest niekompletny, również część bloków pokruszona lub popękana. Ustawiliśmy te bloki bez zamiaru odtwarzania oryginalnego układu i wyglądu. Zostanie poddany oczyszczeniu, jednakże dalszych prac rekonstrukcyjnych i renowacyjnych nie będziemy prowadzić mając na uwadze, że nie jest to oryginalne miejsce, na którym pomnik stał. W ten sposób zabezpieczyliśmy fragment historii naszego miasta.