Badania archeologiczne w Górzycy

W ostatnich miesiącach systematycznie informowaliśmy o prowadzonych przez naszych archeologów badaniach archeologicznych w okolicach Kostrzyna. Zaraz po zakończeniu badań w Czarnowie przystąpiliśmy na zlecenie prywatnego inwestora do badań na wielokulturowym stanowisku w Górzycy. Badania zakończyliśmy z końcem lipca, a obejmowały one głównie cmentarzysko ciałopalne ludności kultury łużyckiej z III i IV okresu epoki brązu (1300-900).

Najbardziej ucieszyło nas jednak odkrycie nieco starszych pochówków związanych z ludnością tzw. kultury mogiłowej (przedłużyckiej). W I etapie badań odkryliśmy 7 grobów, głównie szkieletowych, ale również ciałopalnych. Do ich konstrukcji używano mniejszej lub większej ilości kamieni narzutowych. W paru przypadkach stwierdzono występowanie dodatkowych konstrukcji drewnianych. Wyposażenie grobów było ubogie. Wyróżnić należy tutaj przedmioty wykonane z brązu: masywną bogato zdobioną bransoletę, pierścionki, okucia głowy, paciorki typu salta leone, szpile czy naczynia gliniane.

Warto dodać, że jest to kolejny sezon badawczy na tym stanowisku. W poprzednich latach przebadano i zadokumentowano 37 grobów. Wraz 7 grobami z tegorocznych badań stanowisko to tworzy zatem jedną z największych nekropolii przebadanych archeologicznie a związana z kulturą przedłużycką w Polsce. Badania będą kontynuowane, a obecnie nasze siły poświęcamy badaniom prowadzonym w Witnicy oraz w Kostrzynie w ramach przebudowy ul. Wyszyńskiego (Warniki). O nich również będziemy informować.