Renesansowy zamek w Kostrzynie nad Odrą Na stanie

12.00 zł
+
-
 • Autorka, Dominika Piotrowska tak pisze o książce: "Celem pracy jest nakreślenie historii zamku w Kostrzynie na tle wydarzeń historycznych obszaru Nowej Marchii oraz samego Kostrzyna - miasta leżącego u ujścia Warty do Odry. Dzieje zamku przedstawione będą od średniowiecza do momentu wyburzenia ruin w drugiej połowie XX wieku. Szczególnie uwaga zostanie skupiona na szesnastowiecznej przebudowie rezydencji, jej formach architektonicznych i detalu (portale i obramienia okienne). W dużej mierze będzie to próba rekonstrukcji budowli renesansowej, która była następnie wielokrotnie przebudowywana. Największy problem stanowi to, że nie zachowała się ona do dnia dzisiejszego. W dalszej części pracy podjęto próbę rozwiązania problemu autorstwa zamku oraz portali (co nie zostało jeszcze ostatecznie rozstrzygnięte). Przedstawione zostaną analogie w zakresie architektury i wystroju rzeźbiarskiego (budowle leżące na terenie dzisiejszych Niemiec oraz na Dolnym Śląsku). Kolejnym etapem będzie poruszenie problematyki treści i funkcji ideowych budowli wraz z detalem architektonicznym, jak również próba oceny znaczenia zamku jako rezydencji margrabiego Jana. Kolejne rozdziały odpowiedzą na pytanie, jakie cele chciał osiągnąć władca poprzez rozbudowę miasta i zamku, ponadto jaka była symbolika charakterystycznych detali architektonicznych i dekoracji malarskiej elewacji. Realizację tematu niniejszej książki utrudniał fakt, że zachowały się jedynie fundamenty zamku oraz fragmenty jednego z portali. Materiał ikonograficzny i opisy w literaturze stanowiły główną bazę źródłową niniejszej pracy. Należy stwierdzić, iż informacje zawarte w tychże źródłach i literaturze przedmiotu są często nieścisłe i sprzeczne ze sobą."

 • Autor Dominika Piotrowska
  Wydawca Muzeum Twierdzy Kostrzyn
  Rok wydania 2008 (I) / 2009 (II)
  Format A4
  Okładka miękka
  Język polski, niemiecki