Rada Muzeum Twierdzy Kostrzyn, zwana dalej Radą, działa na podstawie Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XV/118/12 z dniu 29 marca 2012 r.

Skład Rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

  • dr Marek Golemski
  • Michał Kunt
  • Ireneusz Materyński
  • prof. UAM dr hab. Grzegorz Podruczny
  • Paweł Rychterski

Regulamin Rady Muzeum Twierdzy Kostrzyn