Projekty

Staromiejski kościół farny w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeologiczno-architektoniczne

„Staromiejski kościół farny w Kostrzynie nad Odrą. Studia archeologiczno-architektoniczne” – projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Ministra, priorytet 5: ochrona zabytków archeologicznych.