Prelekcje

Wycieczki po Starym Mieście można połączyć z prelekcją ok. 45 min. w Bramie Berlińskiej z prezentacją fotografii Starego Miasta z okresu przed zniszczeniami wojennymi. Oczywiście prelekcje takie możemy zaprezentować niezależnie od wycieczek po terenie Starego Miasta.

Organizacja imprez i udostępnianie terenu

Teren  Starego  Miasta  idealnie  nadaje  się  na  organizowanie  imprez  plenerowych,  firmowych,  prywatek  połączonych  z ogniskiem i opowiadaniem legend i prezentacją historii miasta przez naszych przewodników. Dysponujemy miejscem i drewnem na rozpalenie ogniska. Cena do uzgodnienia

Opłaty za prelekcje, udostępnienie terenu i drewna na ognisko oraz inne usługi świadczone w ramach działalności statutowej przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn i dozwolone przez Regulamin zwiedzania Starego Miasta ustalane są indywidualnie.