Muzeum Twierdzy Kostrzyn udostępnia miłośnikom historii gromadzone przez siebie zbiory książkowe oraz czasopisma związane z historią Kostrzyna i okolic, fortyfikacjami, uzbrojeniem itp. Ze zbiorów można korzystać jedynie na miejscu, w aktualnej siedzibie muzeum przy ul. Granicznej w dni robocze w godzinach od 9 do 14. W chwili obecnej nie przewidujemy możliwości wypożyczania publikacji, oferujemy natomiast odpłatne usługi kserograficzne. Pracownicy Muzeum służą pomocą i informacjami na temat zawartości poszczególnych pozycji. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z Muzealnej Czytelni!

Zasoby udostępnione on-line:

(Archiwa w formacie ZIP)

GAZETA KOSTRZYŃSKA Z LAT 1989-1993:

DWUTYGODNIK KOSTRZYŃSKI Z LAT 1993-1995: