• Miniatura: Miniatura
  • Autor: Pod redakcją Marcina Wichrowskiego
  • Wydawca: Muzeum Twierdzy Kostrzyn
  • Rok wydania: 2009
  • Format: A3
  • Okładka: miękka
  • Język: Polski/Niemiecki
  • Cena: Nakład wyczerpany

Zbiór zawiera 10 reprodukcji historycznych, archiwalnych planów, których oryginały znajdują się w różnych instytucjach archiwalnych. Jest to wybór materiałów kartograficznych i ikonograficznych dla Kostrzyna od momentu narodzin warowni do 1740 roku. Wszystkie plany zostały opatrzone krótkim komentarzem oraz niezbędną sygnaturą odsyłającą do miejsca przechowywania oryginału. Całość zbioru jest zaopatrzona w krótki komentarz historyczny dla omawianego okresu autora Marcina Wichrowskiego.