• Miniatura: Miniatura
  • Autor: Pod red. Alexander Sachse, Susanne Köstering, Dietmar Fuhrmann, Marcin Wichrowski, Antje Kempe
  • Wydawca: Museumsverband des Landes Brandenburg e.V.
  • Rok wydania: 2017
  • Format: A4
  • Okładka: miękka
  • Język: Polski/Niemiecki
  • Cena: bezpłatny (ilość egzemplarzy ograniczona)

Kolejny numer tego fachowego periodyku jest owocem transgranicznej konferencji pod tytułem „Stara ojczyzna – nowa ojczyzna. Niemieckie i polskie muzea po obu stronach Odry po II wojnie światowej”. W trakcie tej konferencji odbywającej się w Kostrzynie, pracownicy polskich i niemieckich muzeów przestawili referaty traktujące o losach jednostek muzealnych po II wojnie światowej. Niejednokrotnie pojawiały się zupełnie przeciwstawne wnioski, zjawiska, działania składające się na zróżnicowany krajobraz kulturowy naszego regionu.