• Miniatura: Miniatura
  • Autor: Mykietów B., Brylla D., Tureczek M. (red.)
  • Wydawca: Księgarnia Akademicka Zielona Góra
  • Rok wydania: 2011
  • Format: A4
  • Okładka: miękka
  • Język: Polski/Niemiecki
  • Cena: 20,00 zł

"Przedstawiamy Państwu poszerzone wersje referatów wygłoszonych 11 września 2011 roku na sesji historycznej w ramach XII Dni Twierdzy Kostrzyn. Są one efektem badań ludzi różnych profesji, hobbystów, regionalistów, nie tylko zawodowych historyków.

Historię, a w szczególności tę historię "małą", historię lokalną, należy odkrywać. Dlaczego? Bo jak podkreślał Cyceron, historia jest "świadkiem czasu, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia, zwiastunką przyszłości". Historyczny Kostrzyn dużo nam mówi nie tylko o czasie obecnym, ale również o przyszłości".

Słowo wstępne

Józef Piątkowski
Carl Johannes Fredrich (1871 – 1930). 140 rocznica urodzin autora monografii Kostrzyna

Aleksander Orłow
Oficerski obóz jeniecki twierdzy Kostrzyn nad Odrą 1914 - 1918.
Fort Zorndorf/Sarbinowo - Fort Gorgast

Bartłomiej Suski
Tajemnice twierdzy Kostrzyn. Relief ze sceną nawrócenia Szawła z kostrzyńskiego zamku

Paweł Rychterski
Windy amunicyjne Fortu "Sarbinowo" - próba rekonstrukcji

Piotr Spychała / Bartłomiej Suski
WidokiKostrzyna.pl. Kostrzyn nad Odrą na powojennych widokówkach

Mirosław Korecki
Ceny monet margrabiego Jana

Wolfgang Jan Brylla
Wykonywanie kary śmierci w Kostrzynie. Przyczynek do dziejów prawa

Wolfgang Damian Brylla
Kolarski peleton w Kostrzynie.
Wyścig „Do Granicy Pokoju” czyli krótka historia "lubuskiego Wyścigu Pokoju" (1949 - 1956)

Józef Piątkowski
Osiedle Warniki. Dzieje nadwarciańskiej wsi

Andrzej Chmielewski
Ostatnia furmanka na kostrzyńskim moście - wspomnienia Pawła Szaraty

Martin Rogge
Ein Grenzstein für die Neumark / Kamień graniczny dla Nowej Marchi

Michael Braun
Brückenknoten Küstrin / Kostrzyński węzeł mostów

Martin Rogge
Projekt "Küstrin - Schach matt?" / Projekt "Kostrzyn - szachmat?"

Andy Steinhauf
Cuestrin.de - Ein Portal zur ehemaligen Festungs- und Garnisonstadt Küstrin /
Cuestrin.de - portal o byłym mieście-twierdzy i mieście-garnizonie Kostrzyn