• Miniatura: Miniatura
  • Autor: Mykietów B., Tureczek M. (red.)
  • Wydawca: Księgarnia Akademicka Zielona Góra
  • Rok wydania: 2012
  • Format: A4
  • Okładka: miękka
  • Język: Polski
  • Cena: 20,00 zł

Słowo wstępne

Józef Piątkowski
PRO MEMORIA. WŁODZIMIERZ CZAJKOWSKI (1935-2012) "BURMISTRZ STAREGO MIASTA"

Krzysztof Socha
PRADZIEJOWA NEKROPOLA W TWIERDZY KOSTRZYN

Józef Piątkowski
DZIEJE DRZEWIC 1262 - 2012

Józef Piątkowski
S T A L A G  III C   A L T  D R E W I T Z  ( Stalag  3 C ) -  OBÓZ JEŃCÓW WOJENNYCH STARE DRZEWICE

Mirosław Korecki
JAN Z KOSTRZYNA I JEGO MONETA NOWOMARCHIJSKA. KATALOG

THE CASE OF THE UNHAPPY PEOPLE OF CUSTRIN. DER FALL DER UNGLÜCKLICHEN MENSCHEN VON CÜSTRIN übersetzt aus dem Englischen von Ralf Brockhaus und Andreas Barner, Strausberg. Tekst był przedstawiony w języku polskim na sesji (i w książce) w 2008 roku

Horst Herrmann
EIN DENKMAL FÜR"FRIEDRICH DEN GROSSEN". (WIERSZ)

Andy Steinhauf
WSPÓLNOTY RELIGIJNE W KOSTRZYNIE - CZĘŚĆ 1

Andrzej Chmielewski
KOSTRZYN NAD ODRĄ NA STARYCH POCZTÓWKACH

Aleksander Orłow
ŻYDZI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ. CMENTARZ ŻYDOWSKI Z DOMEM PRZEDPOGRZEBOWYM

Klaus Thiel
DWIE MOŻLIWOŚCI

Andrzej Chmielewski
Franciszek Kujawski: PIERWSZY POSTERUNEK SŁUŻBY OCHRONY KOLEI W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ (WSPOMNIENIA)

Alicja Urszula Maria Kłaptocz
"KOSTRZYN  NA  KÓŁKACH"

Bartłomiej Suski
ZAPOMNIANE CMENTARZE RADZIECKIE

Ks. dr hab. Robert Romuald Kufel
KOŚCIOŁY KOSTRZYNA I OKOLIC W ZBIORACH FOTOGRAFII ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Rosemarie Koschny
DWADZIEŚCIA LAT KÜSTRIN-KIETZ. POWRÓT DO KORZENI I STAREJ NAZWY

Bartłomiej Suski
HISTORIA JEDNEGO POMNIKA