• Miniatura: Miniatura
  • Autor: Mykietów B., Tureczek M. (red.)
  • Wydawca: Księgarnia Akademicka Zielona Góra
  • Rok wydania: 2004
  • Format: A4
  • Okładka: miękka
  • Język: Polski/Niemiecki
  • Cena: 20,00 zł

"Referaty zawarte w tym zbiorze zostaną wygłoszone 29 sierpnia 2004 roku podczas sesji historycznej zorganizowanej w ramach V DNI Twierdzy w bastionie Filip na kostrzyńskim Starym Mieście. Uczestnicy konferencji reprezentują różne środowiska: teksty wygłoszą zarówno doświadczeni uniwersyteccy wykładowcy, początkujący naukowcy, jak i pasjonaci zajmujący się historią Kostrzyna w ramach swojego hobby. W publikacji czytelnik znajdzie także teksty niemieckich autorów udostępnione dzięki uprzejmości Martina Rogge z Verein fur die Geschichte Kustrins e.V. z Kustrin-Kietz. Zapraszamy do lektury":

 

BOGUSŁAW MYKIETÓW, MARCELI TURECZEK
Słowo wstępne

WIESŁAW HŁADKIEWICZ
Kostrzyn w przestrzeni europejskiej, czyli spacer po Starym Mieście
Küstrin im europäischen Raum, d.h. Spaziergang über die Altstadt (Zusammenfassung)

AGNIESZKA KACZMAREK-DĘBSKA
Zamek kostrzyński - reprezentacyjna siedziba władcy w minifortecy
Das Schloß in Kostrzyn - Ansehnlicher Sitz des Herrschers in einer kleinen Festung (Zusammenfassung)

BOGUSŁAW MYKIETÓW
Kostrzyn jako ośrodek władzy ksišżęcej w latach panowania Jana II Brandenburskiego (1535-1571)
Küstrin als ein Zentrum fürstlicher Macht in den Jahren der Herrschaft von Johann von Brandenburg (1535-1571) (Zusammenfassung)

BEATA HALICKA
Margrabia Jan z Kostrzyna i jego krośnieńscy poddani
Der Markgraf Johann von Küstrin und seine Crossener Untertanen (Zusammenfassung)

REINHARD SCHMOOK
Wo Markgraf Hans begraben liegt? Schicksale der Fürstengruft unter dem Chor der Küstriner Pfarrkirche
Gdzie jest pochowany margrabia Jan? Losy ksišżęcej krypty pod chórem kostrzyńskiego kościoła farnego (streszczenie)

JóZEF PIATKOWSKI
Oblężenie, bombardowanie i zniszczenie Kostrzyna w sierpniu 1758 roku
Belagerung, Bombardierung und Zerstörung von Küstrin im August 1758 (Zusammenfassung)

MARCELI TURECZEK
Uwag kilka o dzwonach Friedricha Gottholda Körnera z dawnego kościoła mariackiego w Kostrzynie
Einige Bemerkungen über die Glocken von Friedrich Gotthold Körner aus der ehemaligen Marienkirche in Küstrin (Zusammenfassung)

TOMASZ NESTEROWICZ
Kostrzyn - historia militarna do XIX wieku
Küstrin - die Militärgeschichte bis zum 19.Jahrhundert (Zusammenfassung)

MARCIN WICHROWSKI
Fort Sarbinowo, czyli rzecz o ślepych uliczkach ewolucji techniki
Das Fort Zorndorf. Ein Beitrag zur Erforschung der blinden Wege der technischen Evolution (Zusammenfassung)

WOLFGANG J. BRYLLA
Kostrzyńskie organy (do 1945 r.) - zarys
Die Küstriner Orgeln (bis 1945) - Abriss (Zusammenfassung)

RUDI VOGT
Erinnerungen
Wspomnienia (Streszczenie)

PAWEŁ RYCHTERSKI
Ośrodek Szkolenia Saperów Küstrin a.O. Schron ćwiczebny "Panzerwerk"
Schulungszentrum für Pioniere Küstrin a.O. Übungsbunker "Panzerwerk" (Zusammenfassung)

FRITZ KOHLASE
Küstrins Untergang im Jahre 1945
Upadek Kostrzyna w roku 1945 (Streszczenie)

ANDRZEJ TOCZEWSKI
Walki o Kostrzyn w 1945 roku
Kämpfe um Küstrin im Jahre1945 (Zusammenfassung)

GABRIELA BALCERZAK
Fantom Twierdzy i Miasta
Phantom der Festung und der Stadt (Zusammenfassung)